Latest Posts

Chống thấm nhà vệ sinh hiệu quả nhất

0
nguyên liệu sử dụng trong chống thấm nhà vệ sinh : Sikatop Seal 107 : nguyên liệu chống thấm polyme cải tiến 2 thành phần gốc xi măng được thi công trên bề mặt bê tông và vữa

Chống thấm nhà vệ sinh chuyên nghiệp hiệu quả

0
nguyên liệu sử dụng trong chống thấm nhà vệ sinh : Sikatop Seal 107 : nguyên liệu chống thấm polyme cải tiến 2 thành phần gốc xi măng được thi công trên bề mặt bê tông và vữa

Xử lý vết nứt, vị trí ống chờ đặt sẵn tại mặt bằng chống thấm tầng hầm

0
chong tham tầng hầm bằng cách thức chông thấm dột ngược biện pháp thi công chông thấm dột tầng hầm bằng các vật liệu khác nhau của Sika, Basf ….. 1. Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi

Thi công dán màng bitum khò nóng

0
chông thấm dột tầng hầm bằng cách thức chong tham ngược giải pháp thi công chông thấm dột tầng hầm bằng các vật liệu khác nhau của Sika, Basf ….. 1. Đề xuất bề mặt bê tông trước khi

Chống thấm dột tầng hầm bằng phương pháp chông thấm dột ngược

0
chông thấm dột tầng hầm bằng phương pháp chông thấm dột ngược biện pháp thi công chong tham tầng hầm bằng các vật liệu khác nhau của Sika, Basf ….. 1. Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi

Chống thấm tường ngoài không được trát chuyên nghiệp giá rẻ

0
Để chông thấm dột tường ngoài không được trát hiệu quả nhất, đặc biệt khi tường không trát được mặt ngoài có 2 phương pháp đó là: chong tham ngược (tức là chong tham bên trong).chống thấm thuận (tức

Chống thấm tường ngoài không được trát chất lượng nhất

0
Để chông thấm dột tường ngoài không được trát hiệu quả nhất, đặc biệt khi tường không trát được mặt ngoài có 2 phương pháp đó là: chống thấm thuận (tức là chong tham bên ngoài), chong tham

Chống thấm dột tường ngoài không được trát chất lượng nhất

0
Để chông thấm dột tường ngoài không được trát hiệu quả nhất, đặc biệt khi tường không trát được mặt ngoài có 2 phương pháp đó là: chong tham ngược (tức là chong tham bên trong).chống thấm thuận (tức

Cách tạo các lớp màng chống thấm lên bề mặt bên trong

0
Tình trạng thấm dột ở Việt Nam là rất thường gặp và có diễn biến phức tạp nếu không được xử lý kịp thời. Sự xâm hại của nước tới công trình xây dựng là điều

Các bể ngầm chứa nước khi đưa vào sử dụng như bể bơi

0
Tình trạng thấm dột ở Việt Nam là rất thường gặp và có diễn biến phức tạp nếu không được xử lý kịp thời. Sự xâm hại của nước tới công trình xây dựng là điều